Zarządzanie Majątkiem Trwałym pozwala na kompleksową obsługę firmy i klienta w zakresie gospodarowania trwałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi jak również wyposażeniem dodatkowym. Moduł ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym.

Opis w skrócie:

 • zaawansowane zarządzanie cechami
 • powiązany kontrahent
 • ewidencja kosztów
 • standaryzacja ewidencji, definicje składników
 • inwestycje, magazynowanie

Zarządzaniem Majątkiem Trwałym zawiera wszystkie funkcjonalności moduł Środki Trwałe. Kliknij tutaj.

Zarządzanie cechami:

 • rozbudowana konfiguracja cech
 • cechy wartościowe
 • cechy stałe dodatkowe pola w ewidencji majątku
 • edycja wartości cech bezpośrednio w zakładce danych podstawowych
 • drzewo cech – cechy zależne
 • kategorie cech – grupowanie cech
 • prezentacja i edycja wybranych cech w danych podstawowych składnika majątku – dodatkowe pola w ewidencji
 • prezentacja wybranych cech w liście składników majątku – szybkie wyszukiwanie wg wybranej cechy wartościowej

Powiązany kontrahent:

 • wskazanie na kontrahenta, z którym jest powiązany składnik majątku, inwestycja,

Kompletacja i dekompletacja:

 • wspomaganie łączenia składników majątku w jeden
 • automatyczne wyliczanie wartości kompletu i części składowej przy kompletacji i dekompletacji
 • przechowywanie informacji o wykonanej kompletacji i dekompletacji

Ewidencja kosztów:

 • ewidencja kosztów powiązanych ze składnikiem majątku
 • ewidencja obsługi serwisowej
 • ewidencja obsługi serwisowej składnika majątku.
 • lista punktów serwisowych
 • raport z Środków Trwałych w serwisie

Standaryzacja ewidencji, definicje składników

 • tworzenie definicji typowych, często powtarzających się składników majątku
 • tworzenie składnika poprzez wybór definicji
 • przypisanie cech standardowych wg wybranej definicji środka trwałego
 • standaryzacja nazw i przypisanej klasyfikacji środka trwałego

Inwestycje, magazynowanie:

 • przebudowana ewidencja inwestycji oraz składników majątku przechowywanych i nie amortyzowanych
 • zarządzanie inwestycjami w standardowym oknie aplikacji
 • zachowanie cech i innych właściwości środków trwałych przez cały okres obsługi składnika majątku w aplikacji

Uprawnienia:

 • definiowanie dostępu do prawie każdej akcji, zakładki w aplikacji
 • pozwala na organizację zespołu do niezależnej obsługi zarządzania majątkiem i osobnej do obsługi rozliczeń

Inne ważne funkcjonalności Zarządzania Majątkiem Trwałym:

 • obsługa dużych baz np.: >30tys wpisów w kartotece Usprawnione filtrowanie wg cech, MPK i wybranych składników majątku. Filtr zapamiętywany na stanowisku i przywracany po restarcie aplikacji (* na tej samej bazie danych)
 • dostęp do kartoteki zamówień i tworzenia nowego zamówienia (materiały eksploatacyjne, nowe składniki majątku)
 • rozbudowane filtrowanie - „Pasek zaawansowanego filtrowania” z możliwością zachowania filtru do przyszłego użycia.
 • księgowanie z użyciem cech

Warto dodać, że Zarządzanie Majątkiem Trwałym jest jednym z elementów zaawansowanego systemu wspierającego Twój biznes jakim jest DGCS ERP.

Wersje PRÓBNE programów do pobrania: