Środki Trwałe Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych.

Opis w skrócie:

 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
 • powiązanie dokumentu zewnętrznego np: skanu umowy do każdego Środka Trwałego
 • kompleksowa obsługa zmian stawek amortyzacyjnych w trakcie amortyzacji
 • możliwość wyszukiwania Środka Trwałego na podstawie kodów kreskowych

 

 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i księgowej),
 • automatyczne lub ręczne nadawanie środkom trwałym liczb porządkowych,
 • dokonywanie na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych),
 • filtrowania środków trwałych wg określonych kryteriów: o wydruk wszystkich środków trwałych znajdujących się w kartotece, o wydruk środków trwałych będących w trakcie amortyzacji, o wydruk zamortyzowanych środków trwałych, o wydruk zlikwidowanych środków trwałych, o wydruk „aktywnych” środków trwałych (tj. zamortyzowanych oraz będących w trakcie amortyzacji). Filtrowanie umożliwia łatwe uzgodnienie stanu sald kont księgowych z ewidencją środków trwałych czy też sporządzenie właściwego raportu dla np. banku,
 • kompleksowa obsługa zmian stawek amortyzacyjnych w trakcie amortyzacji (zmiana klasyfikacji środka trwałego) z ich automatycznym uwzględnianiem w planie amortyzacji Środka Trwałego,
 • kompleksowa obsługa korekt i ulg "korygujących" wartości rat amortyzacji z ich automatycznym uwzględnianiem w planie amortyzacji Środka Trwałego,
 • obsługa wstrzymań amortyzacji, jednorazowe oraz cykliczne. Amortyzacja sezonowa,
 • możliwość przypisywania wielu cech środkom trwałym i filtrowanie z użyciem tych cech,
 • przypisywanie środka trwałego do MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) ze wskazaniem udziału procentowego, możliwość tworzenia terminarza zdarzeń związanych z danym środkiem trwałym np: obowiązkowego przeglądu, koniec ubezpieczenia itp. Przypomnienia o zdarzeniu.
 • kompleksowa obsługa i rozliczenie likwidacji Środka Trwałego, możliwość powiązania dokumentu zewnętrznego np: skanu umowy, przeglądu itp. do każdego Środka Trwałego,
 • obsługa pomocy DeMinimis z uwzględnieniem limitów tego rodzaju pomocy,
 • raportowanie z filtrowaniem środków trwałych wg określonych kryteriów: wydruk wszystkich środków trwałych znajdujących się w kartotece, wydruk środków trwałych będących w trakcie amortyzacji, wydruk zamortyzowanych środków trwałych, wydruk zlikwidowanych środków trwałych, wydruk „aktywnych” środków trwałych (tj. zamortyzowanych oraz będących w trakcie amortyzacji),
 • komunikacja z modułem księgowym i pół – automatyczne księgowanie amortyzacji,
 • kompleksowe rozliczenie inwestycji w kontekście środków trwałych. Zarządzanie składnikami inwestycji z ich powiązaniem ze środkami trwałymi,
 • możliwość wyszukiwania Środka Trwałego na podstawie kodów kreskowych

Wymagania techniczne:

 • procesor: 1000 MHz
 • RAM: 512 MB
 • rozdzielczość ekranu: 1024x768
 • przestrzeń dyskowa: 300 MB
 • serwer bazy danych: Firebird wersja 2.0.x

Wersje PRÓBNE programów do pobrania: