Cons Control System

Firma Cons Control System zaistniała na rynku usług specjalistycznych w roku 1999, prowadząc działalność w zakresie kompleksowego rozpoznania stanu technicznego kanałów sanitarnych, deszczowych oraz wszelkiego typu rurociągów.

Technologia
- oparta na systemie CMS
Adres:
ul. Przyleśna 3
66-016 Czerwieńsk
tel.: +48 68 32 78 615