e-inkubacja

Kościański Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości (KWIP) powstał z myślą o nowopowstałych firmach zakładanych przez osoby bezrobotne, osoby fizyczne nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, bądź zwykłe osoby fizyczne. Do WIP mogą zostać przyjęte podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata, licząc od daty zarejestrowania firmy. Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana w Kościanie, ewentualnie poza Kościanem, ale tylko w przypadku, gdy jest ściśle związana z Kościanem.

Technologia
- oparta na systemie CMS
- newsletter
Adres:
ul. Rzemieślnicza 2
64-000 Kościan
Tel.: +48 65 512 77 83